Tiến sĩ Đại học Harvard chỉ cách phát hiện sớm ung thư


Ung thư có thể được phát hiện sớm bởi các xét nghiệm mẫu phân, phết tế bào cổ tử cung, nội soi đại tràng, chụp X-quang tuyến vú.

Tiến sĩ Đại học Havard chỉ cách phát hiện ung thư sớm

Lê Cầm
Theo Harvard Well being Publications 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *